Sale en leaseback commercieel vastgoed: Voor- en nadelen

man in green jacket walking on sidewalk during daytime

Bij het beheer van commercieel vastgoed staan eigenaren en investeerders voor de uitdaging om kapitaal vrij te maken voor nieuwe investeringen of bedrijfsuitbreidingen, terwijl ze tegelijkertijd de controle over hun eigendom willen behouden. Een mogelijke oplossing die in Nederland steeds populairder wordt, is de sale en leaseback constructie. In dit artikel zullen we de voordelen en nadelen van deze constructie bespreken en de implicaties ervan voor zowel eigenaren als huurders analyseren.

Voordelen:

  1. Kapitaalvrijmaking: Een van de belangrijkste voordelen van een sale en leaseback constructie is het vrijmaken van kapitaal. Door het verkopen van het commerciële vastgoed en het vervolgens terughuren ervan, ontvangt de eigenaar direct een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal. Dit kan worden gebruikt voor investeringen in de kernactiviteiten van het bedrijf, schuldaflossing, uitbreiding of andere zakelijke behoeften.
  2. Verbeterde liquiditeit en cashflow: Door het vrijkomen van kapitaal uit het vastgoed, kan een bedrijf zijn liquiditeit en cashflow verbeteren. Dit stelt hen in staat om operationele kosten te dekken, werkkapitaal aan te vullen en eventuele financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Bovendien kan het verlaagde vastgoedbezit lagere onderhouds- en exploitatiekosten met zich meebrengen.
  3. Risicospreiding: Voor eigenaren van commercieel vastgoed kan het concentreren van vermogen in één enkel pand risicovol zijn. Met een sale en leaseback constructie kunnen ze het risico spreiden door de verkoopopbrengst te investeren in andere activa of markten. Dit kan de portefeuille diversifiëren en het risico van waardevermindering van het vastgoed verminderen.

Nadelen:

  1. Verlies van eigendom: Door het verkopen van het vastgoed verliest de eigenaar de eigendom en volledige controle over het pand. Hoewel ze het pand kunnen blijven gebruiken door middel van een leaseovereenkomst, moeten ze er rekening mee houden dat ze niet langer de volledige beslissingsbevoegdheid hebben met betrekking tot het vastgoed.
  2. Huurverplichtingen: Als huurder na de sale en leaseback constructie wordt de voormalig eigenaar geconfronteerd met nieuwe financiële verplichtingen in de vorm van huur. Dit kan leiden tot hogere operationele kosten op lange termijn, afhankelijk van de hoogte van de huurprijs en de duur van de leaseovereenkomst. Het is belangrijk om de financiële implicaties zorgvuldig te evalueren en ervoor te zorgen dat de huurlasten betaalbaar zijn op de lange termijn.
  3. Beperkte flexibiliteit: De huurder kan worden beperkt door de eigenaar in toekomstige aanpassing aan het pand. Wijzigingen aan het pand vereisen immers toestemming van de eigenaar.
Verkoop direct uw pand