Hoe werkt het op de executieveiling?

a hand holding a wooden block

Een executieveiling is het laatste middel voor een schuldeiser tegen wanbetalingen. Wanneer de schuldeiser een hypotheekrecht heeft op een onroerende zaak, zoals een bank, kan deze op basis van dit recht de onroerende zaak laten veilen. We spreken dan van een executieveiling op basis van hypotheek. Dit is de meest voorkomende vorm. Wanneer de schuldeiser geen hypotheekrecht heeft dan kan deze een beslag laten leggen op de onroerende zaak, bijvoorbeeld de belastingdienst voor het innen van een belastingschuld. We spreken dan van een beslag veiling. In dit artikel leggen we uit hoe een executieveiling werkt.

De schuldeiser, meestal een bank, geeft opdracht aan een notaris om het pand te veilen. De notaris maakt dit openbaar op internet via sites zoals veilingnotaris.nl, openbareverkoop.nl en bog-auctions.com. De veiling is openbaar, dus iedereen kan meedoen. De veiling vindt tegenwoordig plaats op internet of in een zaal van een hotel of congrescentrum in combinatie met internet, ook wel hybride veiling genoemd. Alle veilingkosten worden in rekening gebracht bij de koper en kunnen oplopen tot wel € 8.000 voor een gemiddelde woning en € 10.000 voor een appartement.

De informatie over het te veilen pand is meestal zeer summier. Alleen een foto van de buitenkant en basisinformatie uit het kadaster zijn beschikbaar. Het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om het pand te bezichtigen, maar lang niet altijs. De notaris leest deze informatie voor en beantwoordt vragen van geïnteresseerden. Het kan gebeuren dat een slimme koper vragen stelt waar het publiek zenuwachtig van wordt, zoals de afwezigheid van de keuken. Dit kan de inkoopprijs al snel € 10.000 omlaag halen. Bij veilingen alleen via het internet is deze manipulatie niet meer mogelijk.

De veiling bestaat uit twee rondes: de inzet en de afslag. Bij de inzet vraagt de veilingmeester om een openingsbod, waarna er gestapeld wordt geboden tot aan het hoogste bod. De hoogste bieder ontvangt een inzetpremie van 1% van het geboden bedrag en is in principe de koper, tenzij er in de volgende ronde boven dit bedrag wordt geboden. Bij de afslag begint de veilingmeester met een hoog bedrag en daalt hij stapsgewijs tot het hoogste bod van de eerste ronde. Het publiek kan ‘mijn’ roepen om het pand te kopen, maar dit kan erg spannend zijn bij de nadering van het hoogste bod. Bij veilingen alleen via internet gaat het op de zelfde manier. het verschil is dat er geen veilingmeester is die het proces begeleid. Dit gebeurt automatisch. Wanneer er “mijn” is geroepen of in geval van internet op de knop is gedrukt is de koop een feit. Als er geen “mijn” wordt geroepen dan is het pand verkocht aan de hoogste bieder in de inzet fase.

Een executieveiling kan een aantrekkelijke manier zijn om vastgoed te kopen tegen een lagere prijs, maar er zijn ook risico’s en hoge kosten aan verbonden. De koop is namelijk onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen dat er geen voorbehouden voor bijvoorbeeld een financiering en geen bedenktijd van toepassing zijn. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn voordat je deelneemt aan een executieveiling.

Verkoop direct uw pand