Woning uit erfenis

old photos in brown wooden chest

U heeft een huis geërfd, al dan niet met meerdere erfgenamen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat is verstandig en waar moet u zich van bewust zijn?

U heeft recht op beraad

Voordat u de keuze maakt om te aanvaarden of te verwerpen dient eerst de balans worden opgemaakt van bezittingen en schulden. Blijft er nog iets over als alles is verdeeld of blijft u met een schuld zitten? Ga in geen geval alvast de woning ontruimen of (spullen) verkopen voordat u heeft besloten dat u de erfenis aanvaard, want deze handeling wordt gezien als een aanvaarding van de erfenis.

U heeft drie maanden recht op beraad, voordat u de erfenis aanvaard, beneficiair aanvaardt of verwerpt. Neem de tijd om alles goed op een rijtje te zetten, voordat u de keuze maakt.

Hoe maak ik een keuze?

Om de juiste keuze te kunnen maken, dienen drie vragen beantwoord te worden:

  1. Wat is de opbrengst van de woning bij verkoop?
  2. Wat is de actuele schuld (hypotheek) op de woning?
  3. Wat zijn de maandelijkse kosten van (tijdelijk) eigenaarschap?

Wees bij het berekenen van deze zaken realistisch en behoudend, want een verkooptraject en opbrengst kan tegenvallen, waardoor hetgeen er overblijft minder is dan verwacht.

1. Wat is de opbrengst van de woning bij verkoop?

Dit ligt allereerst aan de keuze van verkoop, waarbij u drie mogelijkheden heeft:

Verkoop aan een erfgenaam
Wanneer de woning wordt aangehouden door een erfgenaam dient u gezamenlijk de prijs van de woning af te stemmen. Het is verstandig om in dit geval de woning te laten taxeren om onderlinge discussie over de prijs te voorkomen.

Verkoop via een makelaar
U kunt één of meerdere makelaars uit de regio uitnodigen voor een verkoopgesprek. Wij adviseren u een NVM-makelaar te kiezen. De makelaar geeft u een inschatting van de verwachte verkoopopbrengst en niet onbelangrijk de verwachte verkooptijd die benodigd is om een verkoop te realiseren.

Verkoop via mijnpandverkopen.nl
Wanneer u niet zit te wachten op een regulier verkooptraject en een onzekere opbrengst kunt u ook kiezen voor verkoop aan ons via mijnpandverkopen.nl. Wij kopen de woning en nemen de zorg volledig uit handen.

Wat is de actuele schuld (hypotheek) op de woning?

Had de overledene een hypotheekschuld? Vraag dan de actuele hoofdsom en het rentepercentage op bij de desbetreffende geldverstrekker. Het kan voorkomen dat er andere schulden rusten op de woning, zoals beslagleggingen van schuldeisers of de belastingdienst. U kunt eventuele beslagen opvragen bij het kadaster. Tel alle hypotheken en beslagen bij elkaar op om de totale schuld op de woning vast te stellen.

Wat zijn de kosten van (tijdelijk) eigenaarschap?

Bereken de maandelijkse kosten door onderstaande zaken bij elkaar op te tellen:

  • Is er nog een hypotheekschuld, dan heeft u maandelijkse renteverplichtingen.
  • Betreft de woning een appartement dan is er vaak sprake van servicekosten.
  • Eigendom brengt zakelijk lasten met zich mee, zoals rioolbelasting, onroerendzaakbelasting en waterschapsbelasting.
  • Energie en waterkosten. Ook wanneer de woning niet langer bewoond is heeft u kosten voor vastrecht en energiekosten om de woning vorstvrij te houden.
  • U bent verplicht om de woning te verzekeren tegen brand, de opstalverzekering. Bij een appartement zitten deze kosten vaak in de servicekosten.
  • Is er sprake van achterstallig onderhoud? Dan heeft u direct kosten om de woning in behoorlijke staat te brengen. Is dit niet het geval neem dan een post op voor regulier onderhoud. Bij een appartement zitten deze kosten vaak in de servicekosten.

Heeft u alle kosten op een rij gezet? Dan heeft u de maandelijkse kosten inzichtelijk. Houdt hier rekening mee wanneer u de woning via een makelaar verkoopt. De makelaar geeft u een inschatting van de verwachte verkooptijd. U kunt hiermee een inschatting maken van de totale kosten van eigenaarschap die u heeft totdat de woning is verkocht.

Het resultaat onderaan de streep

Is het resultaat van verkoop minus schulden en kosten van (tijdelijk) eigenaarschap positief? Dan blijft er wat over om te verdelen. Bij een negatief resultaat adviseren wij u de optie om de erfenis te verwerpen serieus te overwegen. Schakel hiervoor een notaris of nalatenschap makelaar in om u bij te staan.

Verkoop direct uw pand