Woningmarkt in 6 jaar gehalveerd

Misschien wel minder dan 100.000 verkochte woningen op jaarbasis
Het Kadaster heeft vandaag het aantal woningverkopen over mei 2013 bekend gemaakt. Daaruit blijkt een daling van het aantal woningverkopen met 18,2% ten opzichte van mei 2012. Wordt er vergeleken met april 2013, dan is er sprake van een stijging van 27,1%. Maar deze laatste stijging is vooral te danken aan de uitzonderlijk slechte woningverkopen van april 2013:

Als de woningverkopen met de afgelopen jaren worden vergeleken, stevent 2013 af op een rampzalig jaar voor de woningmarkt. Tot en met mei 2013 zijn er in totaal 37.977 woningen verkocht. In 2012 bedroeg dit aantal 42.369. Dit komt neer op een daling van ruim 10%. Maar de daling kan nog forser worden.

Gemiddeld wordt er in de eerste vijf maanden van het jaar ongeveer 40% van het jaartotaal verkocht. Dit was het geval in 2008 tot en met 2011. Alleen in 2012 was het 36%, doordat veel mensen toen in juni een woning kochtten (om de destijds verwachte stijging van de overdrachtsbelasting naar 6% voor te zijn…) en in december 2012 (om de nieuwe hypotheekregels van 2013 voor te zijn).

Als in 2013 uiteindelijk ook 40% van de woningverkopen in de eerste vijf maanden blijkt te hebben plaatsgevonden, dan komen we uit op een jaartotaal van ca. 95.000 verkochte woningen. Daarmee zou het aantal verkopen op de woningmarkt ten opzichte van 2012 (117.261 woningverkopen) met 20% dalen.

In 2008 bedroeg het aantal woningverkopen 182.392, in 2007 202.401. Een halvering van het aantal woningverkopen in 6 jaar tijd. Ook als over de maanden januari tot en met mei wordt gekeken, dan is het aantal in zes jaar tijd gehalveerd. In 2007 werden er in die periode nog 78.320 woningen verkocht. De 37.977 van 2013 steken daar schril bij af.

Aanstaande vrijdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek de woningprijzen bekend. Dan wordt bekend wat de gevolgen voor de huizenprijzen zijn.

bron: homefinance.nl